Waarom een nieuw formulier ?  
 

 

 
 
Het nieuwe formulier leidt tot :
- een gemakkelijkere registratie (één enkel dossiernummer) en afbakening van vragen en klachten;
- een beter beheer en evaluatie van de meldingen;
- meer gegevens over de melder;
- een duidelijker zicht op de hinder;
- een omvangrijkere statistische verwerking van de klachten en klagers.
De automatisering van het ontvangstbewijs zorgt ervoor dat meer medewerkers van de Ombudsdienst ingezet kunnen worden voor het afhandelen van meldingen.
 
Resultaat :
Zo kan de Ombudsdienst u beter dienen door, op basis van duidelijke statistieken, gerichter informatie door te spelen aan de beleidsmensen over hinderbeperkende maatregelen en proactief in te spelen op de informatiebehoefte van één of meerdere zones rond de luchthaven Brussel-Nationaal.