Het team van de Ombudsdienst bestaat uit :


Philippe TOUWAIDE: directeur-generaal en Ombudsman van de Federale Overheid (FOD Mobiliteit en Vervoer)


Eleni WOURWOUKAS: adjunct-directeur van de Directeur, verantwoordelijk voor de Interne en externe Communicatie

(Gedetacheerd door Belgocontrol)

Adjuncten - Ombudsman van BELGOCONTROL zijn geplaatst onder het exclusieve gezag van de Directeur van de dienst

Juan TORCK: Ombudsman adjunct-directeur (Gedetacheerd door BELGOCONTROL)

Bettina LEONI: Ombudsvrouw adjunct-directeur (Gedetacheerd door Belgocontrol)

Logistiek ondersteunend personeel gedetacheerd door BELGOCONTROL

Isabelle PERSOONS: Meteoroloog adjunct- directeur (Gedetacheerd door BELGOCONTROL)

Nathalie ANSIAU: Directie assistente(Gedetacheerd door BELGOCONTROL)

Yves DESTREILLES: Directie assistent(Gedetacheerd door BELGOCONTROL)