Werkwijze voor het indienen van een aanvraag:
De aanvragen, zowel informatieve vragen als klachten, kunnen op verschillende wijzen ingediend worden.

 

Elektronisch
Via het aanvraagformulier op de website AIRPORTMEDIATION 

Met behulp van de link « AANVRAAG INDIENEN » op onze website:
Een eenvoudige klik volstaat om het formulier te openen. Vervolgens zal u genoodzaakt zijn om keuzes te maken
en de gevraagde informatie aan te vullen.
U bepaalt zelf of het een inlichting of andere aanvraag betreft.
Aanvragen verstuurd in elektronische vorm kunnen enkel ingediend worden via het aanvraagformulier.

 

 

Per brief

De post gericht aan de « Ombudsdienst van de Federale Regering voor de Luchthaven Brussel-Nationaal »,
c/o Site van BELGOCONTROL, Tervuursesteenweg 303  in B- 1820 STEENOKKERZEEL

 

 

Voor klachten per brief, gelieve uw naam en adresgegevens duidelijk te vermelden en ons alle relevante informatie  zo volledig mogelijk te bezorgen.
Telefonische klachten worden niet aanvaard. Niettemin, kan u wel steeds inlichtingen bekomen via telefoon.

  
Waarom een aanvraagformulier ?                                                            
Het biedt de mogelijkheid :

      
Welke meldingen zijn ontvankelijk en worden geregistreerd in de databank van de Ombudsdienst ?
Elke aanvraag wordt automatisch opgenomen in de databank onder een dossiernummer van AIRPORTMEDIATION:

Anonieme aanvragen of aanvragen die niet gelinkt zijn aan een persoon of die niet persoonlijk werden ingediend zijn onaanvaardbaar en komen niet in aanmerking voor registratie. Meldingen betreffende het overvliegen van zones of grondgebieden anders dan die van de effectieve  woonplaats  van een persoon worden niet aanvaard, fout causaal verband woonplaats/overvliegen.
Teneinde een passend antwoord te kunnen formuleren op een aanvraag, moet de Ombudsdient in het bezit zijn van een naam en adres.
De dienst dient het causaal verband na te gaan tussen de motieven van elke ingediende aanvraag, de gegevens van de woonplaats die werden ingegeven en het vliegverkeer met aankomst of vertrek op de luchthaven van Brussel-Nationaal.
Meldingen, waarin sprake is van uitingen die gepaard gaan met onheus taalgebruik, provocaties, beledigingen en/of bedreigingen met fysiek geweld ten aanzien van de personeelsleden van de Ombudsdienst, personen of organisaties zijn onontvankelijk en worden niet geregistreerd.
Een aanvraag is eveneens onontvankelijk:
1. indien het geen hinder betreft, veroorzaakt door vliegverkeer van en naar Brussel-Nationaal;
2. indien deze niet door de aanvrager zelf werd ingediend;
3. deze deel uitmaakt van een reeks repetitieve meldingen van eenzelfde melder binnen eenzelfde tijdspanne over eenzelfde gebeurtenis;
4. indien deze ongegrond, ongeloofwaardig, uitdagend is of een zinloos causaal verband heeft tussen de woonplaats van de aanvrager en de effectiviteit van het overvliegen.
Aanvragen onder elektronische vorm kunnen enkel via het elektronisch meldingsformulier verstuurd worden.
Indien men een telefonisch antwoord wenst op een melding, is het evident dat men een telefoonnummer (vast nummer of gsm) vermeldt in het meldingsformulier.