BELGISCH STAATSBLAD

Juridische basis voor bepalingen voor windstandaarden en baankeuze in België

1. In termen van instelwaarden van windcomponenten, spoorkeuze en definitie van luchtvaartprocedures:
Beheerscontract van Belgocontrol 2014, koninklijk besluit van 25 april 2014, Belgisch Staatsblad van 14 mei 2014:

a. Artikel 1: Het doel van dit beheerscontract is om de voorwaarden te bepalen waaronder Belgocontrol zijn taken van openbare dienstverlening uitvoert, zoals
als bedoeld in de artikelen 170 en 171 van de wet van 21 maart 1991

b. Artikel 2, § 1: AIP, Aeronautical Information Publication, een officiële publicatie met luchtvaartinformatie van blijvende aard en
essentieel voor de luchtvaart, gepubliceerd door Belgocontrol onder de verantwoordelijkheid van de staat in overeenstemming met bijlage 15 bij het Verdrag van Chicago

c. Artikel 3, § 1: Belgocontrol zorgt voor de veiligheid van de luchtvaart in het luchtruim op de luchthaven Brussel-Nationaal, alsook op luchthavens en luchthavens.
regionale openbare luchtvaartterreinen.

d. Artikel 3 § 1, 2 °: Belgocontrol is verantwoordelijk voor het verstrekken van de vluchtinformatiedienst, gericht op het verstrekken van advies en informatie die nuttig is voor de veilige en
effectieve vluchten

e. Artikel 11, § 1: Belgocontrol maakt CDO-procedures (Continuous Descent Operations) op Brussels-National Airport op preferentiële banen

f. Artikel 21 § 1: In het kader van een beleid inzake geluidsbeheer dat door de bevoegde autoriteiten is vastgesteld voor de exploitatie
luchthaven, streeft Belgocontrol ernaar de beste luchtverkeersstroomoriëntaties te vinden, rekening houdend met de veiligheids-, stabiliteits- en veiligheidseisen.
de operationele, capaciteit, regelmaat en efficiëntie van het luchtverkeer en ondersteunt de implementatie van de procedurele veranderingen die daaruit zouden voortvloeien.

g. Artikel 21, lid 2: de autoriteiten overleggen met Belgocontrol zodat de wijzigingen aan de AIS-routes, het gebruik van de baan en de
de vluchtprocedures houden rekening met prestatiedoelstellingen en zijn voldoende verspreid in de tijd om rekening te houden met alle aspecten van
veiligheid en operationele stabiliteit

Koninklijk besluit van 15 maart 1954 tot regeling van de luchtvaartnavigatie, Belgisch Staatsblad van 26 maart 1954:

a. Artikel 43 § 2: De minister belast met het beheer van de luchtvaart of zijn afgevaardigde stelt in elk geval de technische gebruiksvoorwaarden van de luchtvaartterreinen vast

b. Artikel 44: Daarnaast kan de minister of zijn afgevaardigde de voorwaarden wijzigen
van gebruik van een