Onze missies

  • Controleren en opvolgen van de vluchtroutes en de evolutie van de geluidshinder
  • Informatie verschaffen aan de omwonenden
  • Verzamelen en behandelen van klachten