Wie zijn we?

Onze missies

  • Het verzamelen en het behandelen van de klachten en de suggesties van de omwonenden over het gebruik van de luchthaven Brussels-Nationaal.
  • In functie van de ontvangen klachten, het verzamelen en het verspreiden van de informatie over de gevolgde trajecten en de geluidshinder van de vliegtuigen die de luchthaven Brussel-Nationaal gebruiken.
  • Het verzamelen, registreren en het analyseren van alle pertinente inlichtingen voor het behandelen en het bepalen van de oorzaken van klachten van de omwonenden van de luchthaven.
  • Het up-to-date houden van de documentatie over de geluidshinder en de trajecten van de vliegtuigen op de luchthaven Brussels-Nationaal.
  • De bemiddeling vergemakkelijken tussen alle partijen die bij de activiteiten op de luchthaven betrokken zijn.

Voorstellingsfolder van de Ombudsdienst